หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

อ้างอิง

รูปภาพ

ติดต่อ


ยินดีต้อนรับ

Ruanla Consulting agency คือคำตอบของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สายการอาชีพ ทวิภาคี( เรียน-ทำงาน) หรือ ฝึกปฏิบัติงาน ในบริษัทและองค์กรต่างๆในสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมส่งนักเรียนสาขาการจัดการโรงแรมมาเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมที่อยู่ในเครือของเราในเยอรมันด้วยเช่นกัน เราเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ก่อนและตลอดช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการในเยอรมนี เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำงาน การใช้ชีวิต ต่างๆในเยอรมันนี ให้กับเพื่อนๆหรือรุ่นน้องต่อได้ 
ทางเราได้เข้าเยี่ยมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยาลัยอาชีพหลายๆแห่งในเมืองไทย เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนระบบการศึกษาและทักษะสายอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมฝึกสอนคอร์สภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานให้กับผู้ร่วมโครงการ ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะมาฝึกงานและทำงานในเยอรมันนี เพื่อที่จะเตรียมพร้อม อบรม ฝึกสอนเพิ่มทักษะตามมาตรฐานของเยอรมันนี ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ทักษะต่างๆที่ได้มาไปต่อยอดในอนาคตได้ 
ประเทศไทยมีความพร้อม คนไทยเป็นคนมีอัธยาศัยดี มีความขยันมั่นอดทน ตั้งใจทำงาน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยที่สามารถเข้าร่วมงานและเรียนกับคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Ruanla Consulting agency คือคำตอบของคุณ ที่จะประสานงาน จัดหาบริษัทฝึกงานในเยอรมันนี ดูแลคุณตั้งแต่ก่อนมาและตลอดช่วงเวลาที่คุณเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จลุล่วงในการฝึกปฏิบัติงานและเรียน ในเยอรมันนีได้ด้วยดี

  • 72169360_698949610623445_6982545314854993920_n
  • 71492829_483572278862831_7388701757649453056_n
  • 71271456_844294642632555_1267328051708952576_n
  • 71170219_772983766488478_2081066080461127680_n
  • 41263785_1446259208870279_5924848780003246080_o (1)