หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

อ้างอิง

รูปภาพ

ติดต่อ


เกี่ยวกับเรา


Frank Ruanla


ฟรางค์ เรือนหล้า

เกิดที่ กรุนสตาร์ท เยอรมนี

-หลักจากการอบรมเชิงพาณิชย์ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Branch Manager ที่ Rewe และ Aldi. 

-ตั้งแต่ปี 2011 มีธุรกิจระบบแฟรนไชส์ 2 สาขาในเมือง ไฮเดล์เบิก เยอรมนี
-ตั้งแต่ปี 2006 เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบภาคการค้าที่ IHK Rhein-Main-Darmstadt เยอรมนี
-ตั้งแต่ปี 2011 เป็นคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบภาคการค้าที่ IHK Rhein-Neckar-Mannheim เยอรมนี
-ตั้งแต่ปี 2014 เข้าเข้าร่วมโครงการและโปรเจคต่างๆกับประเทศไทย อาทิเช่น เข้าร่วมโครงการกับ AHK Thai German องค์กรการค้าไทยเยอรมัน และ เข้าร่วมโครงการกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

Terdpong Ruanla


เทอดพงค์ เรือนหล้า

เกิดที่ เชียงราย ประเทศไทย

-จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
-อาศัยอยู่ใน สหพันธรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2013 
-จบหลักสูตรภาษาเยอรมัน ระยะเวลา1 ปีกับสถานบัน Abenda Akademie Mannheim
-ตั้งแต่ปี 2014 เข้าทำงานในตำแหน่ง เทรนเนอร์ดูแลผู้ฝึกงานและบริการจัดการให้กับบริษัท

Bulagorn Kunthamala


บุลากร คันทะมาลา

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

-จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-อาศัยอยู่ในอยู่ในสหพันธรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2017
-จบหลักสูตรภาษาเยอรมัน
-จบหลักสูตร สารการอาชีพ Vocational Training สาขาการขาย กับ IHK Germany ปี2019

Narathip Sribub


นราธิป ศรีบุบ

-เกิดที่ อุดรธานี ปรเทศไทย

-จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร
-อาศัยอยู่ใน สหพันธรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2018
-จบหลักสูตรภาษาเยอรมัน
-กำลังศึกษาในระบบ Vacational Training IHK Germany สาขาการขาย